O NÁS

Ateliér Ostrava s.r.o.

Ateliér Ostrava s.r.o. je autorský architektonický ateliér zabývající se projekcí staveb pro bydlení, interiérů, vestaveb do obchodních center, staveb občanské vybavenosti, průmyslových a skladových areálů a zdravotnických zařízení. Nabízíme komplexní zpracování zakázky ve všech výkonových fázích od zpracování studie až po realizační dokumentaci a autorský dozor.

Ke zpracování projektů využíváme zejména informační modelování budov (BIM) v softwarech skupiny Autodesk Revit. Kromě klasické 2D dokumentace tak můžeme investorovi nabídnout sledování průběhu projekčních prací ve 3D pomocí volně dostupných prohlížečů a následně export realizačního 3D modelu budovy ve formátu IFC pro stavbu nebo facility management.

V rámci pokročilých metod zobrazení projektu se věnujeme také virtuální realitě.

PROJEKTOVÉ SLUŽBY PRO NOVOSTAVBY – KOMPLETNÍ NABÍDKA

PROJEKTOVÉ SLUŽBY PRO REKONSTRUKCE A PŘESTAVBY – KOMPLETNÍ NABÍDKA

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. arch. Miriam Muroňová, jednatelka

Vystudovala jsem obor Architektura a stavitelství na Stavební fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Zde jsem se také poprvé v ateliéru Ing. arch. Radima Václavíka seznámila s metodami projekce staveb ve 3D, dnes známé jako informační modelování budov (BIM). Svou praxi jsem rozvíjela v rámci ateliérů ATOS – 6 spol. s.r.o., KOHL Architekti s.r.o. a KANIA a.s. Nejprve jako architektka a projektantka, posléze také jako manažerka projektů. V roce 2017 jsem se stala členkou Odborné rady pro BIM. Od roku 2021 působím také v pracovní skupině DIGITALIZACE při České komoře architektů. Svůj vlastní ateliér- Ateliér Ostrava s.r.o. jsem založila v roce 2018 s cílem nabídnout klientům to nejlepší – inspirativní návrhy a zodpovědné vedení projektu v rámci světově nejkvalitnější metody projekce staveb BIM.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.