VIRTUÁLNÍ REALITA

Virtuální realita v kanceláři Ateliér Ostrava s.r.o.

Nabízené služby VIRTUÁLNÍ REALITY v Ateliér Ostrava s.r.o.

Cesta k virtuální realitě

…POHLEDEM DO HISTORIE…

Virtuální realita v kanceláři Ateliér Ostrava s.r.o.
autor článku: Ing. arch. Miriam Muroňová, rev.2022

Když jsem se v roce 2009 jako studentka VŠ začala učit metodu projektování na počítači ve 3D prostoru. Zdálo se mi samozřejmé, že by měl existovat způsob, jak se imaginárně dostat do digitálního modelu stavby. Když přeci mám celou budovu vymodelovanou, každou stěnu, každý sloup, každý otvor… mohu si ji v počítači zobrazit z jakéhokoli úhlu pohledu, zvenku i zevnitř, v půdoryse či řezu, proč se nepřemístit rovnou jako pozorovatel in situ do modelu a projít se jím tak, jako se prochází skutečnou budovou.

Tato vize byla ve své době ještě za hranicí tehdejší dostupné techniky. Ačkoli se na průkopnictví v oblasti virtuální reality (VR) začalo výrazněji rozvíjet již v 80. letech minulého století zejména pro účely pilotování bojových letounů nebo v souvislosti s programy NASA (1), dějiny komerční VR tak, jak ji známe dnes se začaly psát až v roce 2012 (2).

Pravá (aktivní) virtuální realita, tedy počítačem vytvořené interaktivní trojrozměrné prostředí, do něhož se člověk smyslově zcela ponoří (1), byla tehdy využívána pouze na drahých zařízení pro účely armády nebo pro vzdělávání lékařů. Komerčně dostupná zařízení nabízela pouze její pasivní verzi založenou na promítání 360° panoramatických obrazů. Dostupná zařízení trpěla četnými nedostatky, jako nízké rozlišení a kontrast, velká hmotnost, malé zorné pole. Dvacetiletý Palmer Freeman Luckey z Californie se toto rozhodl změnit a po třech letech domácího vývoje se stává v roce 2012 spoluzakladatelem společnosti Oculus VR a prezentuje prototyp brýlí Oculus Rift se zorným polem 90° (3).

…VIZE SE STÁVÁ REALITOU…

Virtuální realita a její využití

V roce 2014 se ke mně dostal článek z časopisu Respekt s názvem „Brýle mámení“, který jsem si uschovala. Napjatě bylo očekáváno uvedení brýli Oculus Rift na trh a pro recenzenty již byly dostupné první testovací kousky. Na jedné straně mi bylo malinko líto, že mé vize se rodí kdesi daleko beze mě, na druhé straně jsem cítila, že čas je již blízko. Ano, jedním ze zmiňovaných účelů využití byly i vizualizace pro architekty.

V roce 2018 jsem založila projekční kancelář Ateliér Ostrava s.r.o. zpracovávající projekty staveb metodami 3D informačního modelování (BIM). Možnost prezentace projektu klientům formou virtuální reality, tedy komerčně dostupná služba pro všechny typy projektů, byl jeden z předních cílů, který jsme si vytyčili. V roce 2018 již byly dostupné programy pro převod 3D modelů ze softwarů pro projekci do softwarů pro virtuální realitu a tak na konferenci CAD forum jsem měla poprvé možnost projít se virtuálním světem vzorového projektu rodinného domu. Upřímně řečeno mé očekávání opět mělo náskok před technickým vývojem. Testované brýle HTC Vive neodpovídaly mým představám o kvalitě obrazu. Neostré zobrazení jako přes černou síťku připomínalo skutečný zážitek z reálného prostoru spíše vzdáleně. Mé zklamání mě přimělo se na čas soustředit na softwary umožňující procházení stavbou na počítači – tedy bez brýlí a bez 3D vjemu.

Na jaře 2019 jsem se zúčastnila Stavebního veletrhu v Brně, kde jsem na stánku produktu Lumion testovala brýle pro zobrazení pasivní virtuální reality na mobilu formou 360° panoramatických vizualizací. Ačkoli kvalita obrazu byla lepší, statická forma neposkytovala volný pohyb po prostoru. V květnu 2019 se hledání cesty pro plnohodnotnou virtuální realitu rozjelo naplno a po testování ve spolupráci s ADEON CZ s.r.o. jsme zahájili sérii vlastních testování softwaru, hardwaru a metod projektování, které byly završeny konečným úspěchem.

Nabízené služby virtuální reality v Ateliéru Ostrava

Od listopadu 2019 Vám jako jedni z úplně prvních v České republice nabízíme zobrazení Vašich stavebních projektů zpracovaných metodou informačního modelování budov (BIM) ve virtuální realitě na naší vlastní stanici pro VR. Tato stanice byla navržena a sestavena s ohledem na vysoké nároky grafiku a výpočetní výkon, které zobrazení aktivní virtuální reality v prostředí skutečného projektu má, s cílem poskytnout maximální reálnost zážitku z prostoru.

Na konci roku 2021 jsme posunuli laťku ještě výše s grafickou kartou NVIDIA RTX 3080Ti. Pomyslnou korunou celé sestavy jsou špičkové brýle HP Reverb Virtual Reality – Professional Edition. Rozlišení 2 160 x 2 160px na jedno oko, tedy dohromady 4320 x 2016px, 114° zorné pole a integrovaný prostorový zvuk Vám přináší skutečný pocit ponoření se do Vašeho stavebního projektu. Stanice pro VR je umístěna přímo v naší projekční kanceláři tzn. máte možnost ji využít prakticky kdykoli, nejen v rámci předem dohodnutých prezentací projektu v jeho klíčových milnících, ale i v rámci konzultací např. při rozhodování o změnách v projektu.  

…SPECIFIKA VIRTUÁLNÍ REALITY V PROJEKČNÍ PRAXI…

Nabízená aktivní virtuální realita je úzce navázána na informační model stavby, který je centrem celého projekčního procesu. Tzn. to co primárně zobrazujeme je to, co je skutečně ve stavebním projektu. Nevytváříme duplicitní model pro účely zobrazení, tak jak je to běžné při aranžovaných vizualizacích, které se od projektové dokumentace mohou lišit. Základem zobrazení je vždy aktuální „živý“ model ze kterého jsou odvozené veškeré 2D výkresy. Míra následné fotorealistické aranže, doplnění stafáže, krajiny a vegetace již závisí na konkrétních požadavcích investora např. s ohledem na následný marketing projektu.  

PROCHÁZKA VE VR NA PROJEKTU ROZSÁHLEJŠÍHO URBANISITICKÉHO CELKU

Ne vždy se ve stavebním projektu zobrazuje všechno, co běžně vnímáme u hotových staveb. Souvisí to zejména se stádiem rozpracovanosti. Není např. běžné zobrazovat ve virtuální realitě v úvodní projekční fázi studie již konkrétní typ dveřního kování, který bývá specifikován obvykle až ve fázi prováděcího projektu nebo projektu interiéru. Zobrazení ve virtuální realitě prvků, které nejsou běžnou součástí stavebního projektu dané fáze se řídí požadavky investora.

Nejsilnější zážitek blízký skutečné realitě docílíte, budete-li se virtuálním prostorem pohybovat tzv. fyzicky. Tedy bez využití ovladačů, pohybem po místnosti. Pocit přenesení do projektované stavby bude tak silný, že budete mít chuť se zařízení dotknout.

…DOPLŇKOVÉ SLUŽBY…

Kromě samotné služby virtuální procházky projektem u nás v ateliéru, nabízíme také řadu doplňkových služeb, které můžete využít doma nebo pro další propagaci stavby. Jedná se zejména o procházení projektem na PC na základě námi zaslaného souboru .exe. Toto procházení připomíná počítačovou hru, je možné si upravovat denní dobu nebo počasí podle požadavku, případně využít vlastní soupravu pro VR. Dále nabízíme export 360° panoramat např. pro zobrazení na sociálních sítích nebo v náhlavních soupravách pro pasivní VR a tvorbu propagačních videí včetně originální komponované hudby.SLOVNÍČEK POJMŮ

pasivní virtuální realita –  Můžeme pozorovat, poslouchat, případně také hmatem vnímat virtuální okolí. Okolí se mění, můžeme mít dojem pohybu (1), můžeme se přemisťovat mezi předpřipravenými stanovišti, ale nemůžeme se prostředím aktivně pohybovat.

aktivní virtuální realita – Máme možnost prostředí zkoumat. Hlavní odlišností oproti pasivní VR je, že můžeme pohyb řídit (létání, chůze, …). Ve virtuálním domě se například rozhlížíme, prohlížíme předměty, přecházíme mezi místnostmi (1).

interaktivní virtuální realita – Nejdokonalejší stupeň. Systém nám dovoluje dokonce prostředí měnit, např. uchopit předměty a pracovat s nimi (listování ve virtuální knize), věci přemísťovat, tvarovat, atd. (1).

rozšířená realita – Reálný obraz světa, který vidíme před sebou doplněný o počítačem vytvořené objekty. V současnosti se testuje např. při výstavbě jako porovnání hotové stavby a dosud nerealizovaných částí projektu.

CITACE

1. ŠKROB, Petr. Vznik, rozvoj a perspektivy virtuální reality [online]. 2000 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2000/skrob.html

2. VEVERA, Pavel. TÉMA – Stručná historie VR: její vstup, pád a další vzestup. CDR server s.r.o. [online]. 15. 4. 2016 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://cdr.cz/clanek/vzestup-pad-vzestup-ambiciozni-technologie-aneb-strucna-historie-vr

3. Palmer Luckey. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Palmer_Luckey