PROJEKTY

RODINNÝ DŮM V OSTRAVĚ 08/2020

Projekt celkové přestavby rodinného domu ze 70. let. Zpracování projektu proběhlo metodou BIM včetně fázování stavby a virtuální reality.

Navržené řešení je odvážnou transformací typické rodinné zástavby ze 70. let. Původní rodinný dům byl dispozičně i hmotově variací na tradiční tzv. „šumperák“ se spodním obslužným podlažím, vrchním obytným patrem, úzkým balkónem podél severozápadní stěny a zvýšenou terasou na jihovýchodu.

Řešení nového stavu vycházelo z požadavků investora na přímý vstup z obytného patra do zahrady. Svahové poměry na pozemku umožnili rozčlenit zahradu na dvě hlavní pobytové úrovně, aniž by byly terénními úpravami dotčeny okolní pozemky. Obě úrovně jsou vhodně odděleny opěrnými zídkami se záhony a propojeny exteriérovými schodišti. Zterasování zahrady umožnilo efektivněji využít vnější plochy a zároveň dodalo zahradě dynamiku. Modelací terénu se od jihovýchodu jeví dům jako jednopodlažní, od severovýchodu je patrné i suterénní podlaží, které bude sloužit jako wellness a doplňkové zázemí pro hlavní obytné funkce domu v 1.NP. Vnější vzhled domu, nerozčleňuje opticky jednotlivé patra, ale utváří kompaktní hmotu budovy zasazenou do terasovitého svahu. Moderní vzhled podtrhuje volba čistě bílé silikon-silikátové omítky, takže dům vyniká ve vzrostlé okolní zeleni, která výstavbou nebude dotčena.

Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
Vizualizace projektu přestavby rodinného domu
VÝMĚNA VÝKLADCŮ A VYSTUPNÍCH DVEŘÍ NÁDRAŽNÍ 04/2020

Projekt pro stavební povolení a provádění stavby zpracovává náhradu ocelových výkladců cca z 80. let minulého století a návrh nového řešení v souladu s historickým vzhledem kulturní památky v městské památkové zóně.

REKONSTRUKCE KULTURNÍ PAMÁTKY OSTRAVA
VÝMĚNA VÝKLADCŮ A OKEN MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 03/2020

Projekt řešil úpravu parteru budovy, která je kulturní památkou v historickém jádru města. Budova byla za minulého režimu v parteru přestavěna dle tehdejších trendů. Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby zpracovává na základě archivních podkladů návrh řešení, které dotváří původní historický vzhled stavby.

Rekonstrukce historické fasády, vizualizace
DŮM Č.P. 130, OKRES BRUNTÁL 11/2019

Dvou etapový projekt rekonstrukce historické budovy selského domu a přístavba dvou novostaveb. Předmětem projektové dokumentace byla změna dokončené stavby asi 200 let staré historické budovy a návrh přibližně stejně velké přístavby k tomuto objektu. Projekt prošel řadou změn s ohledem na vývoj plánů investora. Později byl rozšířen o přístavbu krytého stání pro automobily a skladové části. Stavba se nachází nedaleko rybníka, v těsné blízkosti vodního toku. Součástí projektu je také návrh veškerého souvisejícího vybavení a technické infrastruktury (domovní ČOV, výustní objekt dešťových vod do vodoteče, oplocení, terasa s přemostěním, bazén, stavba altánu, zpevněné plochy, přeložka NN a splav) . Stavba bude sloužit jako komfortní bydlení pro 4 až 6-ti člennou rodinu. Projekt maximálně využíval fázování modelu BIM. Součástí byla také prezentace projektu ve virtuální realitě.

Pohled na budovu od severovýchodu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Pohled na budovu od severovýchodu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Pohled na budovu od jihozápadu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Pohled na budovu od jihozápadu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Pohled na budovu od jihozápadu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Pohled na budovu od jihozápadu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Pohled na budovu od jihozápadu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Pohled z terasy u bazénu ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Vizualizace z BIM modelu pro virtuální realitu.
Půdorys  rodinného domu 1.NP ve fázi Studie projektu
Půdorys 1.NP ve fázi Studie projektu
Půdorys rodinného domu 2.NP ve fázi studie projektu
Půdorys 2.NP ve fázi Studie projektu
RD FRYŠTÁTÁSKÁ, DĚLENÍ POZEMKŮ 08/2019

Projekt se zabýval konceptem nového rodinného domu a nejvhodnějšího rozdělení parcel za tímto účelem nové výstavby.

BYTOVÝ DŮM MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 04/2019

Předmětem projektu byla pasportizace cca 120 let staré budovy bytového domu a následně návrh nového dispozičního uspořádání. Projekt řešil rozdělní větších bytových jednotek na více menších a adaptaci nevyužívaného půdního prostoru na byt. Součástí byla také studie proslunění. Projekt byl zpracováván metodou BIM s využitím fázování projektu. Rozsah demolic byl tedy zřejmý již ve fázi studie. Aktuálně (červen 2020) je stavba v realizaci.

PŘESTAVBA BYTOVÉHO DOMU
půdorys projektu přestavby bytového domu
půdorys projektu přestavby bytového domu
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ NA P.Č. 427 02/2019

Komplexní projekt přestavby dvou budov v památkové zóně v centru města a adaptace dvorní části pro parkování. Projekt byl rozdělen na několik výstavbových etap. Projekce metodou BIM zaručovala maximální přesnost a návaznost všech fází od pasportizace až po dokumentaci pro provádění stavby s ohledem na bourací práce i nový stav. Pro pasportizaci budov bylo využito laserové scanování. Předmětem první etapy byla oprava uliční fasády jedné z budov, kde organizace památkové péče požadovala návrat ke zcela zničené původní historické fasádě. Návrh představuje soudobé ztvárnění s reminiscencí původních prvků, ale v novodobé, cenově příznivější, formě.

VESTAVBA PRODEJNY ELEGANTBABY,
BOHUMÍRA ČETYNY 3025/15, OSTRAVA – BĚLSKÝ LES
08/2018

Kompletní adaptace prázdné nájemní prodejní jednotky na obchod s luxusním dětským oblečením. Záměrem investora bylo vytvořit nadstandardně příjemné prostředí pro nákupy oděvů pro slavnostní příležitosti. Návrh vycházel z přírodních zemitých barev tón v tónu s firemní grafikou. Na podlaze a látkových dekoracích byl použit mírný bronzový lesk. Kovové prvky jsou stříbrné. Webové stránky a e-shop této prodejny : https://www.elegantbaby.cz/

PŘEDCHOZÍ PRAXE

Ing. arch. Miriam Muroňová

ATOS – 6, spol. s.r.o.  – architekt, Revit specialista

REKONSTRUKCE KOUPELNY 05/2014
Přestavba koupelny z 80. let v rodinném domě při zachování původní kamenné dlažby.
Rekonstrukce koupelny pohled shora - vizualizace
Vizualizace projektu interiéru koupelny
Vizualizace projektu interiéru koupelny
Fotografie realizace rekonstrukce koupelny
Půdorys realizační projekt interiéru.

KANIA a.s.  – projektový manažer

STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY POD MARJÁNKOU ČP. 1906, POD MARJÁNKOU 12, PRAHA 6 07/2018
IPF – 18 – PROGRAM FASÁDY PORTFOLIO RESIDOMO, S.R.O., ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZATEPLENÍ DOMŮ 07/2018
CYKLOSTEZKA W, PORUBA – KRÁSNÉ POLE 06/2018
GENEREL JESENICKÉ NEMOCNICE – STUDIE 06/2018

KOHL Architekti s.r.o.  – architekt

BAGETERIE KARLÍN 12/2017
GENERÁLNÍ DODÁVKA PROJEKTU RESTAURACE GUTY FASTFOOD V RÁMCI NÁJEMNÍ JEDNOTKY V KAUFLANDU UL. VÍTKOVICKÁ, OSTRAVA (JEDNOTKA 09.52) 11/2017
VEĽKOOBCHODNÁ PREDAJŇA OLD HEROLD S.R.O. SO ZÁZEMÍM 11/2017
GUTY PRAHA STODŮLKY 2017 JEDNOTKA 09.13, 09.40 10/2017
 VÝSTAVBA PRŮMYSLOVÉHO CENTRA VČETNĚ PŘELOŽEK STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKYCH SÍTÍ  09/2017
APARTMÁN UL. VALENTINSKÁ, PRAHA 09/2017
REKONSTRUKCE REKREAČNÍHO AREÁLU SKALKA 08/2017
NOVOSTAVBA  RODINNÉHO  DOMU 08/2017
 ÚZEMNÍ STUDIE PRŮMYSLOVÉ ZÓNY V NOVÉM JIČÍNĚ 07/2017
GUTY REVÚCA 06/2017
POLYFUNKČNÍ DŮM NA UL. 28. ŘÍJNA 06/2017
GUTY SOKOLOV JEDNOTKA 09.25 05/2017
APARTMÁN UL. POPSKÁ 04/2017
SKLAD PB LAHVÍ, SKLADOVÝ AREÁL DÉMOS 04/2017
STUDIE RD HLOŽKOVI 02/2017
KRYTÝ MANIPULAČNÍ PŘÍSTŘEŠEK S JEŘÁBEM 01/2017
STAVBA RODINNÉHO DOMU NA POZEMKU PARC. Č. 576/6 V K.Ú. MALENOVICE 690783 01/2017
PŘÍSTAVBA SKLADOVÉ HALY A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO AREÁLU V BOLATICÍCH 12/2016
RODINNÝ DŮM 10/2016
 NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
 VČETNĚ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, PŘÍJEZDOVÉ
 KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH PLOCH 
09/2016
OBCHODNÍ GALERIE PŘEROV, ADAPTACE JEDNOTKY (SHELL AND CORE) 2.A.01. (680,35M2) NA PRODEJNU NÁJEMCE MARTES SPORT 08/2016
REKONSTRUKCE BYTU Č. 16 NA ULICI JANOVSKÉHO 767/29, PRAHA 7 06/2016
STUDIE PŘESTAVBY ZAHRADNÍHO DOMKU 05/2016
 OBJEKT VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS
 V NOVÉM JIČÍNĚ
05/2016
VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM TEMEX 04/2016
PROJEKT ADAPTACE OBCHODNÍ JEDNOTKY Č. A.10.02.1 V OC NISA LIBEREC NA PRODEJNU MARTES SPORT 04/2016
PŘESTAVBA GARÁŽE NA SÍDLO FIRMY FADI AKRA 03/2016
GUTY PRAHA STODŮLKY JEDNOTKA 09.15 02/2016
UDRŽOVACÍ PRÁCE ADMINISTRATIVNĚ – SKLADOVACÍHO AREÁLU V BÍLOVCI_3.ETAPA 02/2016
REKONSTRUKCE BYTU 02/2016
REKONSTRUKCE BYTU 01/2016
HŘIŠTĚ U HZS HLUČÍN 01/2016
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SIKO ČIMELICE 12/2015
TERASA KOVALOVI 11/2015
REFIT SPOLEČNÝCH PROSTOR OC PARK HOSTIVAŘ NA 1.-2.NP OBJEKTU, RELAX ZÓNA A,B 10/2015
STAVBA RODINNÉHO DOMU 10/2015
FORUM NOVÁ KAROLINA – JEDNOTKA P31R001 09/2015
STAVBA RODINNÉHO DOMU 09/2015
ROZŠÍŘENÍ AREÁLU DÉMOS III.-V. ETAPA, ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA A3 09/2015
SANIERUNG UM- UND ANBAU EFH SAGENHOFWG 07/2015
HŘIŠTĚ U HZS RÝMAŘOV 06/2015
ÚZEMNÍ STUDIE Č.60 – 13/2014 NA ŠANCÍCH 04/2015
STUDIE PŘESTAVBY- REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU 04/2015
INTERIÉR LOŽNICE SE ŠATNOU 03/2015
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ KOMERČNÍ JEDNOTKY  – PRODEJNY NA ZUBNÍ ORDINACI 03/2015
STUDIE PŘESTAVBY ČÁSTI OBJEKTU PAVLOVOVA 40 NA RESTAURACI PELLEGRINO 03/2015