Diskuzní cyklus BIM ve stavebnictví – CO JE TO BIM

Diskuzní cyklus BIM ve stavebnictví  - CO JE TO BIM, CZ BIM, NKÚ, ATELÉR OSTRAVA , BIM KONCEPCE

3.5.2021 v 15:00 si udělejte čas na diskuzní cyklus Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Tentokrát na téma CO JE TO BIM. Ředitel odboru koncepce BIM České agentury pro standardizaci pan Jaroslav Nechyba bude diskutovat v prostorách Nadace ABF se svými hosty – Ing. arch. Miriam Muroňovou z Ateliér Ostrava s.r.o., místopředsedou CZ BIM Ing. arch. Petrem Vaňkem a PhDr. Radkem Haubertem vrchním ředitelem správní sekce Nejvyššího kontrolního úřadu. Využijte možnost dovědět se více o informačním modelování budov a diskutujte s námi o tom, co znamená metoda BIM. Dozvíte se že, je důležitá nejen pro fázi projektu, ale pro stavebnictví a celý životní cyklus staveb vůbec. Odkaz pro připojení na Diskuzní cyklus BIM ve stavebnictví – CO JE TO BIM:

ON-LINE STREAM volně k dispozici klini zde (link platný i po skončení pořadu) 

Otázky kolem digitalizace aktuálně velmi intenzivně rezonují v celé společnosti. Digitalizace a BIM je skloňováno a používáno i ve slovníku politiků, úředníků, architektů, projektantů, investorů i stavbařů téměř každý den. Diskuzní cyklus je forma, která umožňuje diskuzi a hledání odpovědí na základní otázky, kterými jsou: Co je to BIM? Co jsou to digitální a informační model? Jak se liší? Jak bude fungovat BIM ve stavebním řízení? Jak zavést BIM do organizace? Proč má digitální transformace smysl? Je společné datové prostředí opravdu společné?

  • Diskuzní cyklus BIM ve stavebnictví – CO JE TO BIM

OBSAH DISKUZE:

Úvodní slovo: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. / předseda správní rady Nadace ABF,

Ing. Petr Serafín / ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot, MPO

Moderuje: Jaroslav Nechyba / ředitel odboru Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

Panelisté:

PhDr. Radek Haubert
Vystudoval obor informační studia na Filozofické fakultě UK. Na Nejvyšším kontrolním úřadu zastává funkci vrchního ředitele správní sekce. Dlouhodobě prosazuje digitalizaci. V současné době je v roli investora zodpovědný za výstavbu nové administrativní budovy pro NKÚ včetně prostor pro knihovnu a archiv Poslanecké sněmovny.
Nejvyšší kontrolní úřad je ústavně zakotvený nezávislý kontrolní orgán České republiky, který vznikl v roce 1993. Úřad vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a kontrolu plnění státního rozpočtu. Kontrole podléhá i hospodaření s prostředky, poskytnutými České republice ze zahraničí a s prostředky, za něž převzal záruky stát.

Ing. arch. Miriam Muroňová

Vystudovala obor Architektura a stavitelství na Stavební fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Zde se také poprvé v ateliéru Ing. arch. Radima Václavíka seznámila s metodami projekce staveb ve 3D, dnes známé jako informační modelování budov (BIM). Svou praxi rozvíjela v rámci ateliérů ATOS – 6 spol. s.r.o., KOHL Architekti s.r.o. a KANIA a.s. Nejprve jako architektka a projektantka, posléze také jako manažerka projektů. V roce 2017 se stala členkou Odborné rady pro BIM. Svůj vlastní ateliér ATELIÉR OSTRAVA s.r.o.založila s cílem nabídnout klientům to nejlepší – inspirativní návrhy a zodpovědné vedení projektu v rámci metody projekce staveb BIM.

Ing. arch. Petr Vaněk 

Absolvoval v roce 2000 Fakultu architektury ČVUT v Praze. Po ukončení studií spoluzaložil architektonický ateliér ARCHPLAN, kde aktivně působil na pozici architekta do roku 2007. Mezitím v roce 2002 inicioval spuštění internetového deníku www.e-architekt.cz (později od roku 2009 vycházející jako www.EARCH.cz), který vede doposud. V letech 2004–2009 organizoval na FA ČVUT v Praze sérii přednášek a workshopů Digitální architekt. Společně s týmem EARCH.cz zorganizoval celou řadu dalších přednášek, zejména zahraničních architektů, mezinárodních odborných konferencí a workshopů. V květnu 2011 stál u založení občanského sdružení Odborná rada pro BIM, jehož je v současnosti místopředsedou.

Diskuse bude dostupná na volně na zveřejněném linku a bude možné shlédnout později, nebo opakovaně.

HARMONOGRAM
3. 5. 2021 – Co je to BIM? 
17. 5. 2021 – Co jsou to digitální model a informační model? Jak se liší?
31. 5. 2021 – Jak bude fungovat BIM v digitálním stavebním řízení?
14. 6. 2021 – Jak zavést BIM do organizace? Proč má digitální transformace smysl? 28. 6. 2021 | Společné datové prostředí. Opravdu společné?

čas: 15.00 – 17.00 hod. / vždy v pondělí on-line přenos na kanále ABF stream